Guanya 100€ cada dia amb les teves compres

Tornar al llistat

Guanya 100€ cada dia amb les teves compres

Guanya 100€ cada dia amb les teves compres

 

Vols guanyar 100€ cada dia gràcies a les teves compres de Gran Via 2? Doncs atent/a! Del 10 de juny al 10 de juliol, presentant al Punt d’Informació un mínim de dos tiquets de compra de qualsevol establiment de Gran Via 2, que sumin 30€ o més, podràs participar en el sorteig diari d’una targeta regal de Gran Via 2 de 100€.

 

Cada dia s’anunciarà al guanyador/a de la jornada a les 20:00h en directe des del perfil d’Instagram de Gran Via 2.

 

Vine a Gran Via 2 i participa. Molta Sort!

 

BASES DE LA PROMOCIÓ

CENTRE COMERCIAL GRAN VIA 2

 

L’Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2 amb NIF G-62986427 i adreça a l’avinguda de la Gran Via, 75 de L’Hospitalet de Llobregat 08908 (Barcelona), organitza una promoció oberta a totes les persones majors d’edat que:

-  Del dijous 10 de juny al dissabte 10 de juliol de 2020, es presentin al Punt d’Informació del Centre Comercial Gran Via 2 de 9:30h a 22:00 h (excepte el 13, 20, 24, 27 de juny), amb els seus tiquets de compra per valor de 30€ i que reuneixin una sèrie de condicions. L’acció consisteix en el sorteig diari d’una targeta regal de Gran Via 2 de 100€ entre els participants de la jornada.  Aquesta promoció es regirà per les següents:

 

BASES

PRIMERA. DURADA i PARTICIPANTS

 

L’acció es durà a terme al Punt d’Informació de dijous 10 de juny al dissabte 10 de juliol de 2021, de 09:30h a 22:00h, excepte els festius: diumenge 13, diumenge 20, dijous 24 i diumenge 27 de juny de 2021. 

A les 21h45, es tancarà la cua d’aquest servei, comunicant-li al darrer client d’aquesta que és l’últim. S’atendran a tots els clients que estigui davant d’ell.

Els participants que podran optar a la promoció, seran totes les persones majors d’edat que reuneixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases.

S’exclou expressament el personal empleat en el centre, els mateixos comerciants, els treballadors d’aquests últims i qualsevol familiar fins a segon grau de tots aquests.

 

SEGONA. FUNCIONAMENT

 

El dia 10 de juny, a les 09:30h. s’iniciarà la promoció “GUANYA 100€ CADA DIA”. Les persones que es presentin al Punt d’Informació del Centre Comercial Gran Via 2 amb:

- mínim dos tiquets de compra de diferents establiments ubicats al centre comercial Gran Via 2, que sumin un total de 30€ o més, amb data dins del període de la promoció (és a dir amb data del 10 de juny al 10 de juliol de 2021).

- només un tiquet pot ser de l’hipermercat Carrefour.

Cada client, pot obtenir una participació pel sorteig de la jornada, el qual consisteix en un cupó que el client haurà d’omplir amb les següents dades: Dia de participació, nom i cognoms, data de naixement, telèfon i correu electrònic així com l’autorització o negació de la cessió de dades de caràcter personal a Gran Via 2 per l’enviament de comunicacions comercials. Cada client pot participar tantes vegades com vulgui. El sorteig es realitzarà cada dia de la promoció a les 200:00h en el punt d’informació del centre amb els participants de la jornada, retransmetin-lo pel compte oficial de Gran Via 2 d’Instagram (excepte dimecres 23 d juny, que el sorteig es gravarà sense ser emès en directe, anunciant  el nom del guanyador en un Storie d’Instagram el mateix dia).

Al finalitzar el sorteig, es retiraran de l’urna totes les participacions de la jornada. Els clients que participin a partir de les 20:00h, jugaran en el sorteig de la següent jornada. La promoció finalitzarà dissabte 10 de juliol a les 20:00h amb la realització de l’últim sorteig.

Els tiquets que donin dret a l’obtenció del premi seran segellats en el moment de l’entrega per la seva invalidació.

Tota participació que no respongui a la mecànica del concurs no entrarà en el sorteig.

No es tindrà en compte que la suma dels imports dels tiquets entregats sigui superior a 30€ per l’obtenció d’una segona participació.

Els tiquets utilitzats per aquesta promoció no es podran fer servir per altres promocions del centre comercial. Les promocions no són acumulables.

 

TERCERA. NOTIFICACIÓ DEL GUANYADOR

 

L’organització contactarà amb els guanyadors per confirmar les seves dades personals a través de la informació que el client faciliti en el cupó de participació. L’organització realitzarà 3 trucades als guanyadors en un període de 48 hores una vegada es publiqui el guanyador en les xarxes socials del centre. Si el guanyador no respon o contacta amb l’organització transcorregut 30 dies, el premi es considerarà renunciat.

Acceptar el premi implica l’acceptació expressa de la seva condició de guanyador del premi. El guanyador ha d’acceptar el premi en la seva totalitat.

En cas de renuncia del mateix, en cap cas el guanyador podrà transferir el premi a un tercer. L’empresa organitzadora sol·licitarà al guanyador que acudi al Punt d’informació del centre comercial Gran Via 2 (ubicat en la planta baixa del Centre Comercial) amb el seu DNI, passaport o targeta de residencia en vigor on haurà d’omplir un formulari d’acceptació del premi. Sense aquesta documentació, no se li podrà atorgar el premi. Es fotografiarà al guanyador amb el seu premi i es comunicarà en les xarxes socials del centre el seu nom i primer cognom conjuntament a la fotografia de l’entrega del premi. El guanyador podrà presentar-se al Punt d’Informació de dilluns a dissabte de 9:30 a 22:00h.

El guanyador disposa d’un període màxim de 2 setmanes per venir a recollir la targeta regal al Punt d’Informació des del moment en que hagi contactat amb el Centre comercial.

QUARTA. PREMI

 

El regal d’aquesta promoció és el sorteig diari d’una targeta regal de Gran Via 2 amb valor de 100€. Les participacions s’aconsegueixen a canvi de tiquets de compra descrits en el segon punt de les presents bases.

 

CINQUENA. CONDICIONS GENERALS

 

Si durant l’acció promocional, qualsevol membre de l’organització comprovés o observés que un participant intenta obtenir o obté tiquets de compra falsos o que intenta participar de forma fraudulenta (creant perfils falsos, agregant-se amb més d’una identitat, etc.), la seva participació serà considerada automàticament no vàlida i no podrà reclamar ni al·legar res als organitzadors de l’acció del centre comercial Gran Via 2.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació d’aquestes bases que estaran a disposició del públic al Punt d’Informació del Centre Comercial Gran Via 2.

L’Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2 es reserva el dret a substituir els regals per uns altres d’igual valor en el cas que, per causa de força major no es pogués lliurar el regal previst o la qualitat d’aquest pogués quedar en dubte.

 

SISENA. DEPÓSIT, ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES BASES

 

La participació en aquesta campanya comercial suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i el criteri del Centre Comercial Gran Via 2 en la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs o promoció. Gran Via 2 es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions, supressions i/o adicions a les presents bases promocionals, previ protocol·lització i comunicació als organismes competents.

L’Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2 es reserva el dret de resoldre segons la seva interpretació els aspectes no previstos en aquestes bases.

 

SETENA. EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT

 

El Centre Comercial Gran Via 2 no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present acció.

Al teu servei

A Gran Via 2 et fem la vida més fàcil. Tenim tots aquests serveis a la teva disposició