[Promoció finalitzada] Fotomaton Sant Valentí + sorteig 100€

Tornar al llistat

[Promoció finalitzada] Fotomaton Sant Valentí + sorteig 100€

PROMOCIÓ FINALITZADA

Vine a Gran Via 2 del divendres 4 al dilluns 14 de febrer i podràs fer-te una foto (sol/a o acompanyat/ada) al nostre fotomaton de Sant Valentí. Et podràs descarregar fàcilment la fotografia al mòbil amb un codi QR. El fotomaton es troba a la planta baixa, darrere dels ascensors propers a Starbucks.

A més, si publiques la foto del fotomaton al teu Instagram (amb una publicació o un storie) i esmentes el perfil oficial de @granvia2, entraràs al sorteig d'una targeta regal de Gran Via 2 de 100€ entre tots els participants!

A Gran Via 2, aquest Sant Valentí, fes el match perfecte!

BASES DE LA PROMOCIÓ:

 

CENTRE COMERCIAL GRAN VIA 2

L’Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2 amb NIF G-62986427 i adreça a l’avinguda de la Gran Via, 75 de L’Hospitalet de Llobregat 08908 (Barcelona), organitza una promoció oberta a totes les persones majors d’edat que:

-  Del divendres 4 de febrer al dilluns 14 de febrer del 2022, publiquin una fotografia feta a l’activitat “Fotomaton” de Gran Via 2 a l’Instagram mencionant a @granvia2 i que reuneixin una sèrie de condicions. L’acció consisteix en el sorteig d’una targeta regal de Gran Via 2 de 100€ entre tots els participant. Aquesta promoció es regirà per les següents:

BASES

PRIMERA. DURADA I PARTICIPANTS

L’acció es durà a terme del divendres 4 al dilluns 14 de febrer del 2022 a les 23:59h.

Els participants que podran optar a la promoció seran totes les persones major d’edat que resideixen en l’estat Espanyol i que reuneixin les condicions que s’especifiquen en aquestes bases.

S’exclou expressament el personal empleat en el centre, els mateixos comerciants, els treballadors d’aquests últims i qualsevol familiar fins al segon grau de tots aquests.

Aquelles persones que utilitzin perfils falsos o duplicats per participar seran eliminats automàticament del concurs. Cada participació ha de correspondre a una persona física.

Gran Via 2 es reserva el dret de demanar proves que acreditin la identitat dels participants en cas de que hi hagi una sospita sobre el procés de participació.

SEGONA. FUNCIONAMENT I MECÁNICA

Als usuaris amb legitimació activa per participar se'ls oferirà la possibilitat de publicar als seus perfils personals d’Instagram una imatge amb els requisits descrits en aquest punt, amb l'objectiu d'entrar en el sorteig d'una targeta regal de Gran Via 2 valorada en 100€. Aquesta imatge ha de ser presa en l’activitat de “Fotomaton” instal·lada a la planta baixa del centre comercial del 4 al 14 de febrer, en horari de 9:30h a 21:00. En aquesta activitat, els usuaris que ho desitgin podran descarregar-se la imatge amb un codi QR. Els participants, podran utilitzar aquesta imatge per publicar-a als sues perfils personals d’Instagram.

Per ser vàlida la participació en el sorteig, la imatge publicada ha de complir els següents requisits:

  • La imatge ha d’estar realitzada en l’activitat del “Fotomaton”
  • La imatge s’ha de publicar l’Instagram (en publicació o Storie).
  • L’usuari ha de tenir el perfil en públic.
  • En la publicació de la imatge, s’ha de mencionar el perfil oficial @granvia2.
  • Ha d’estar publicada entre el 4 de febrer a les 00:00h fins el 14 de febrer a les 23:59h.

Cada participant pot participar tantes vegades vulgui.

El sorteig es realitzarà entre tots els participants d’Instagram. En el sorteig, s’extrauran 1 guanyador i un total de 3 suplents. El sorteig i la comunicació pública del guanyador es realitzarà el dimarts 15 de febrer del 2022.

Tota participació que no respongui a la mecànica del concurs no entrarà en el sorteig.

 

TERCERA. NOTIFICACIÓ DEL GUANYADOR

La persona que resulti guanyadora haurà de contactar mitjançant missatge privat d'Instagram amb Gran Via 2 per enviar les seves dades personals (nom, cognoms, telèfon i DNI). El premiat disposa d’un termini de 2 setmanes per enviar les seves dades a partir del moment de la comunicació pública del guanyador al’Instagram de Gran Via 2. Un cop finalitzi aquest període, el premi es considerarà renunciat i passarà al suplent.

Acceptar el premi implica l'acceptació expressa de les bases d’aquesta promoció i de la seva condició de guanyadors. El guanyador disposa d’un termini de dues setmanes per recollir el premi en el punt d’informació de Gran Via 2 a partir del moment en què s'hagi posat en contacte amb el centre. Un cop finalitzi aquest període, el premi es considerarà renunciat i passarà al suplent. El guanyador ha d'acceptar el premi en la seva totalitat.

En cas de renúncia d’aquest, en cap cas el guanyador podrà transferir el premi a un tercer. En el moment de lliurament del premi, el guanyador haurà d'omplir un formulari d'acceptació del premi. Sense aquesta documentació, el premi no li podrà ser lliurat.

QUARTA. PREMI

El premi d’aquesta promoció és el sorteig d’una targeta regal de Gran Via 2 valorada en 100€.

CINQUENA. CONDICIONS GENERALS

 Si durant l’acció promocional, qualsevol membre de l’organització comprovés o observés que un participant intenta participar de forma fraudulenta (creant perfils falsos, agregant-se amb més d’una identitat, etc.), la seva participació serà considerada automàticament no vàlida i no podrà reclamar ni al·legar res als organitzadors de l’acció del centre comercial Gran Via 2.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació d’aquestes bases que estaran a disposició del públic al Punt d’Informació del Centre Comercial Gran Via 2.

L’Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2 es reserva el dret a substituir els regals per uns altres d’igual valor en el cas que, per causa de força major no es pogués lliurar el regal previst o la qualitat d’aquest pogués quedar en dubte.

SISENA. ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta campanya comercial suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i el criteri del Centre Comercial Gran Via 2 en la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs o promoció. Gran Via 2 es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions, supressions i/o adicions a les presents bases promocionals, previ protocol·lització i comunicació als organismes competents.

L’Associació de Comerciants del Centre Comercial Gran Via 2 es reserva el dret de resoldre segons la seva interpretació els aspectes no previstos en aquestes bases.

SETENA. EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT

El Centre Comercial Gran Via 2 no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present acció.

 

 

Al teu servei

A Gran Via 2 et fem la vida més fàcil. Tenim tots aquests serveis a la teva disposició